Föreningen

Föreningen

S:t Görans Motettkör är också en ideell förening, vars främsta syfte är att befrämja sociala aktiviteter i samband med konserter, samt att initiera och delegera arbetet med våra körresor.

Styrelsen

Karin Benyamine, ordförande

Anna Flodin, kassör

Johan Hultgren, ledamot

Tobias Mogren, ledamot

Annika Melin Mori, ledamot

Foto: Janne Nygren